Använda/hitta redan finansierad och publicerad designforskning och designrelevant forskning.

Krister Torssell – Veryday

Designforskning är helt avgörande för vår verksamhet.

Använda/hitta redan finansierad och publicerad designforskning och designrelevant forskning.

Redan producerad kunskap och forskning måste kunna hittas, tillgängliggöras och användas som en del i att skapa bättre affärer och lösningar utifrån olika behov och marknader. Innovationer handlar inte bara om att skapa ny kunskap genom nya forskningssatsningar utan även genom att forskning som redan finansierats och publicerats tillgängliggörs och används. Det finns många som skulle ha nytta av designforskning, men som inte vet om det. Redan publicerad forskning kan användas i sammanhang utanför det ”egna” området och leda till bättre processer och tjänster i andra led, dvs. kunskapsspridning sker över disciplingränser. Utifrån SWEPUBs mycket omfattande forskningsdatabas ger en sökning på ordet design drygt 35 000 träffar. Att utifrån denna datamängd hitta det som är relevant är en utmaning men en förutsättning för ett digitalt gränssnitt. Forskningen kan hittas genom en kombination av manuellt arbete och automatik. Artiklar publicerade i Design Research Journal, sedan 2009, är lämpliga att använda för att inledningsvis skapa en sökplattform och sökord i detta sammanhang.

ATT GÖRA: Finansiering och driftsättning av digitalt gränssnitt för användande av designforskning baserat på SWEPUB och andra källor.

AKTÖRER: SVID tar på sig att finna finansiering för utveckling av digitalt gränssnitt gärna i samarbete med VINNOVA. Utvecklingen sker ihop med akademi, Designfakulteten och designbyråer för optimal funktion.