Utforska framtidens möjligheter

Clinical Innovation Fellowships

Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (KI, KTH, SLL)

Utforska framtidens möjligheter

Ett ökat samarbete mellan existerande struktur genom horisontella satsningar från Vinnovas olika satsningar. Utveckla design som en arena för innovation, facilitering, co-creation, co-production och användarcentrering för satsningar inom andra områden. Bättre integrering/synkronisering av design inom ramen för befintliga satsningar och framtida satsningar skulle ge stor potential. Dra nytta av att vi är en stark forskningsnation och en god designnation.

Utveckla strategiska forskningssatsningar där designområdet kan användas för att prototypa framtidens möjliga lösningar inom ramen för de stora utmaningarna. Ett exempel är den Holländska staten som satsar 11 miljoner Euro på CRISP, Creative Industry Scientific Programme mellan 2011-2015. [1]

ATT GÖRA: Tvärvetenskapliga branschöverskridande forskningssatsningar där designperspektivet är tydligt samt utlysningar med design som metod för framtidsspaning.

 AKTÖRER: VINNOVA, akademi, tjänsteleverantörer, SVID.