Design som ett alternativt prototypdrivet arbetssätt som föreslår relevanta helheter.

Verksamhetsutveckling – med användaren i fokus


Design som ett alternativt prototypdrivet arbetssätt som föreslår relevanta helheter.

Fortsätta arbetet med att lyfta fram goda exempel och utmana bilden av design som finns idag.

ATT GÖRA: Presentation av väl genomförda projekt.

AKTÖRER: SVID, tjänsteleverantörer.