Design

IMG_3788

Bo Westerlund – Konstfack och Designfakulteten

Design handlar om att våga reflektera och att inte alltid gå den raka vägen.

Design

Designbegreppet utvecklas och breddas kontinuerligt och har gått från att på 50-talet handla om produktestetik, till 60-talets fokus på produktutvecklingsprocessen, 70-talets ergonomifokus, 80-talets designmanagement, 90-talets varumärkesbyggand till att på 00-talet handla om innovation och kundcentrering till dagens involvering och samskapande.

Design är en kreativ arbetsprocess med utgångspunkt från de framtida användarnas behov. [1] Metoder och tillvägagångssätt skiljer sig beroende på vad som utvecklas eller vilka problem som skall lösas. Behovs- och funktionsanalys, gestaltning och visualisering är fundament i designarbetet. Den mänskliga faktorn i design gör området mer berättigat idag än någonsin och förändringstrycket är globalt. [2]

”The “Europe 2020 Flagship Initiative – Innovation Union” includes design among its ten identified priorities. Further afield, China, India, Korea and Singapore have all enacted design policies and consider design to have strategic economic importance.”

Bonus