Designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor

Design in Government – Runa Sabroe, MindLab


Designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor

Design kan vara en grund i det nya innovationsledarskapet för ökad differentiering, effektivisering och konkurrenskraft.  Marknaden för design som strategiskt verktyg är på tillväxt hos tjänsteleverantörerna.

ATT GÖRA: Design som beslutsunderlag. Fortbildning för beslutsfattare.

AKTÖRER: Beslutsfattare, tjänsteleverantörer, utbildningsanordnare.

Bonus

I Storbritannien har Design commission släppt rapporter på temat design och policy, design och offentliga tjänster som lyfter fram behov på satsningar där design kan bidra som utvecklingskraft. (Restarting Britain 1, 2, 3 Reports by the design commission)