ICKE ÖNSKAT LÄGE

ICKE ÖNSKAT LÄGE

Designmedvetna organisationer och ledare finns till stor del utanför Sverige, svenskt näringsliv, offentlig sektor och policyområden vilket försämrar Sveriges konkurrenskraft.

Sverige leder inte utvecklingen.

Värdeskapandet sker på annat håll.