Kunna beskriva värdet av design

Företag som investerar i design har högre omsättning, större vinst, anställer mer personal, är mer innovativa och exporterar mer.

Kunna beskriva värdet av design

Ett flertal forskningsprojekt inom EU med ett integrerat design-innovationsperspektiv pågår för närvarande, bl.a. för att utveckla nya indikatorer och för att mäta effekterna av design på ekonomi och innovation. SVID arbetar tillsammans med Tillväxtanalys i projektet; €Design – Value creation by design: Analysing and measuring design as a user-centered innovation tool and as an economic factor of production[1]. I projektet Design in European Policies där Mälardalens högskola tillsammans med partners i Italien, Storbritannien och Polen deltar för att ta reda på hur vilken påverkan innovationspolicies inom designområdet har haft samt att uveckla indikatorer för att mäta effekten av desamma på makro och mikronivå.

ATT GÖRA: Fortsatt svenskt deltagande i utveckling för att mäta effekten av design. Fortsatt samarbete mellan svenska och europeiska nyckelaktörer inom området för att komma vidare och få in frågorna i statistikunderlag. Som ett komplement till detta arbeta vidare med att även lyfta fram exempel som ger det mätbara en motbild.

AKTÖRER: OECD, EU, SCB, Tillväxtanalys, SVID, tjänsteleverantörer och akademi.