Kunskapsutbyte inom designområdet

Design ger snabbspår till vård i Laholm

Kunskapsutbyte inom designområdet

Den nationella forskarskolan Designfakulteten är en tvärvetenskaplig plattform där ett 50-tal doktorander inom design deltar. Att säkra en finansiering för den nationella forskarskolan är viktigt för designområdets utveckling.

ATT GÖRA: Designfakulteten, mentorer och nätverksträffar

AKTÖRER: Tjänsteleverantörer, SVID, Sveriges Designer, Designfakulteten.

LÄNKAR