OM DENNA WEBBPLATS

IMG_3804

“We need to go from being led to being empowered.”

Arbetsmöte i maj 2013

Design för ökad konkurrenskraft

Arbetet med att ta fram Designagendan har bedrivits i en designprocess med tvärgående, bred samverkan där workshops, filmade diskussioner, möten och seminarier vävts ihop till den A3 agenda ni ser på förstasidan. Workshopformatet utarbetades tillsammans med Designbyrån Doberman och har använts under hela agendaprocessen i olika former. Målet med processen var att deltagarna skulle förstå sina olika användares behov och därmed sina egna, dels att ge inspel till den övergripande agendaprocessen. Processen har möjliggjort för deltagarna att själva upptäcka hur design kan spela roll i deras respektive vardag men även hur design kan bidra till ökad konkurrenskraft och innovationskraft i samhället i stort.

Designagendan visualiserar nuläget, behov, aktörer samt ett önskat läge dit vi gemensamt vill nå. Agendan skall ses som ett ramverk för många aktörer att hitta områden för ´ägande´ och möjlighet att själv bidra, påverka och förändra men också att processen i sig har gett många involverade möjlighet att själva tillämpa designtänkande och designmetoder inom nya eller oväntade områden. En av de största utmaningarna vi ställde upp i början av denna process var att den färdiga agendan skulle få plats på ett A3, detta för att så många som möjligt skulle kunna ta till sig den.

Den största effekten av designagendan är processen och alla som bidragit och jobbat med oss under tiden, tillsammans har arbetet lett oss fram till det vi kallar Designagendan,  som snarare är en startpunkt för allas vårt fortsatta arbete än ett slut på ett projekt.

Vill du ta del av filmer, material eller annat så finns det på www.designagenda.ning.com där du fortfarande är välkommen som medlem.

Eva-Karin Anderman – programchef på SVID och Projektledare för Design för ökad konkurrenskraft