ÖNSKAT LÄGE

Anna Rylander – HDK Business and design lab

Sverige är en nation som tar design på allvar och agerar därefter. Vi uppnår en starkare svensk konkurrenskraft genom ökad insikt om potentialen inom design, hos näringsliv och offentlig sektor.

ÖNSKAT LÄGE

Sverige är en nation som tar design på allvar och agerar därefter. Vi uppnår en starkare svensk konkurrenskraft genom ökad insikt om potentialen inom design, hos näringsliv och offentlig sektor.

Starkt användarfokus i offentlig och privat produkt- och tjänsteutveckling.

Medvetenhet om att design är en användarcentrerad utvecklingsprocess där utforskande prototyparbete ger förslag till relevanta helheter.

Starka och internationellt konkurrenskraftiga designutbildningar.

Välkänd och använd designforskning.

Bonus

About HDL from Sitra- Finnish Innovation Fund on Vimeo.