Strukturer för design som process för innovation och utveckling.

Företagen berättar: Processen, resultatet och mötet med design

Strukturer för design som process för innovation och utveckling.

Insatser som skapar förutsättningar för kunskapsintensiva tjänsteproducenter att öka innovationskraften tillsammans med sina kunder genom användandet av design.   Kunskapsintensiva investeringar ökar och Sverige ligger i framkant i denna utveckling. [1]  Se design som ett iterativt arbetssätt som möjliggör att våga konkretisera och testa och därmed förfina och laborera experimentera med nya idéer för att releasea och testa.

 ATT GÖRA: Living Labs och testbäddar för ökad designkunskap inom innovationssystem, inkubatorer, näringslivsutvecklare. Designforskning

AKTÖRER: Politiker, VINNOVA, akademi, näringsliv, SVID, Designfakulteten.