Ta initiativ till debatt för att utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.

ta-initiativ-till-debatt

En av de första uppgifterna på designutbildningar kan vara att utforma sittande, inte att designa en stol.

Iréne Stewart Claesson som varit med om att starta masterutbildningen Business & Design vid HDK och Handelshögskolan och nätverket ADA som är en mötesplats för verksamma i kreativa näringar. 

Ta initiativ till debatt för att utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.

Öka samverkan och fortsätt arbetet att beskriva design som en kreativ arbetsprocess med utgångspunkt i de framtida användarna och verka för att design finns som en hörnsten i alla nationella definitioner av innovation.

ATT GÖRA: Samverkan mellan designaktörer, leda uppfattningen om design från formgivning till förändringsprocess och utvecklingsprocess.

AKTÖRER: SVID, designforskning, designföretag i samverkan.