Tvärkompetens


Innovationsdagen 2013: Vårdutbildning 2023 from Transformator Design on Vimeo.

 

Tvärkompetens

I designverktygen finns sätt att förstå användaren och företagens kontexter och utifrån dessa generera nya möjligheter. De iterativa och visualiserande processerna hjälper till att göra otydliga områden tydliga. Designkompetens måste lyftas in i andra utbildningar men designutbildningarna behöver också breddas och strategi bli en del i designutbildningarna.

”Foster design competencies, one form of intangible asset, through particular attention to education and training policies that seek to balance supply and demand in the market for design skills as well as to the system of design rights so that these are easily understood and their registration and enforcement straightforward and inexpensive.”

ATT GÖRA: Design inom andra utbildningar och andra ämnen än i designutbildningarna. Strategi inom designutbildningarna.

AKTÖRER: Utbildningsanordnare, privata och offentliga.


[1] Recommendations, s. 32 OECD Reviews of innovation policy: Sweden, 2013