Utmaningar

IMG_3739

Eva-Karin Anderman – SVID

Vi kan inte mäta oss till samhällsförändringar.

Utmaningar

  • Design otydligt i innovationsdebatten, policymakers omedvetna om design som synsätt.
  • Svag konkurrens belönar inte risktagande/nytänkande.
  • Snäv bild av designbegreppet.
  • Ej samverkande aktörer.
  • Forskning och kunskap kommer inte till användning, utbildningar inte anpassade efter efterfrågan.
  • Mer reaktivitet än proaktivitet, tradition av att erbjuda det man kan snarare än det kunderna behöver.