Design skapar konkurrenskraft och innovation utifrån användaren

Design skapar konkurrenskraft och innovation utifrån användaren

agenda-560
Målet för projektet Design för ökad konkurrenskraft har varit och är att skapa en långsiktig och öppen process där aktörer som vill och kan vara med att bidra med aktiviteter, kunskaper, inspel, exempel och synpunkter kring utvecklingen av området design och innovation.

Målet har varit att stärka samverkan mellan redan existerande aktörer och formulera en gemensam tydlig vision om hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas genom design och dess effekter på innovation.

Agendan kommunicerar design som en metod att arbeta, lösa problem, skapa mervärden och kommunicera förändrings- och utvecklingsprocesser oavsett om förbättringsarbetet omfattar en vara, tjänst, miljö, regler eller policys. Agendan ligger till grund för arbetet som drivs i People Powered Future konsortiet och som har som mål att design skall bli ett strategiskt innovationsområde.

Fördjupning

Agendan är presenterad på ett A3, men bygger på omfattande material. Nedan finner du delar av det som ligger till grund för agendan, men också nytt material som tillkommer med tiden.